Välkommen till Wistrand

o

Wistrand är marknadsledande inom kemisk rengöring och betning. Våra kunder finns över hela världen, och under referenser finns det möjlighet att se mer information om våra tidigare uppdrag.

Kvalitetscertifikat

Wistrand är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Det innebär att vi uppfyller kundkrav och myndighetskrav, samt strävar efter en ökad kundtillfredsställelse.

Läs mer

Miljöfrågor

Wistrand arbetar kontinuerligt med metodförbättringar i syfte att ytterligare förbättra det tekniska resultatet samt att minimera belastningar på miljön.

Läs mer

Effektivt arbetsupplägg

Wistrands målsättning bygger på att tiden för den kemiska rengöringen skall vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås.

Läs mer