Välkommen till Wistrand

o

Wistrand is specialized in chemical cleaning of boilers. The company has been in the market since 1960`s. Our knowledge and experience will guarantee you, as a customer, a reliable partner in any project we undertake.

Kvalitet

Wistrands kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008. Det innebär att vi uppfyller kundkrav och myndighetskrav, samt strävar efter en ökad kundtillfredsställelse. Kvalitetspolicy...

Läs mer

Miljöfrågor

Wistrand arbetar kontinuerligt med metodförbättringar i syfte att ytterligare förbättra det tekniska resultatet samt att minimera belastningar på miljön.

Läs mer

Effektivt arbetsupplägg

Wistrands målsättning bygger på att tiden för den kemiska rengöringen skall vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås.

Läs mer